20 000 kroner for en fisketur

Dette er trolig ikke hva de tyske to fisketurristene vil kalle fiskelykke.

Publisert

De håpet på noe stort og valgte seg en fiskeplass i nærheten av et oppdrettsanlegg ved Store Nappholmen i Stokksundet. Etter at tyskerne hadde rigget seg til kom Kystvakten sigende forbi, melder NRK Hordaland. Kystvakten så raskt at den lille båten var mye nærmere oppdrettsanlegget en 100 meter som er grensa.

Kystvakten var ikke med på at de ikke var nærmere enn hundre meter. Fiskeutstyret ble indratt og det tyske paret fikk 8000 kroner i bot. Etter å ha fått boten endret paret på sin forklaring, og påstod at de ikke fisket, en forklaring de ikke fikk napp på. Saken havnet i tingretten, og paret møtte ikke opp.

I tingretten ble de dømt til å betale 9000 kroner i bot. pluss 1000 kroner i saksomkostninger, hver. Og fiskeutstyret, det er inndratt til fordel for den norske statskassen.

Powered by Labrador CMS